Willkommen auf unserer Familienseite

Wir suchen Träger des Namens Gielsok!

Wir wollen hier mit dieser Seite die Wurzeln unseres Namen
(G I E L S O K ) ergründen. Wir würden uns freuen wenn sich viele Träger dieses Namens bei uns melden würden.  Es gibt nicht mehr soviel davon. Wir freuen uns auf jede Rückmeldung eines Trägers unseres Namens! Meint ihr nicht auch, dass es spannend sein kann die Herkunft seines Namens zu erkunden?

Als traut Euch, meldet euch!
Dann bitte eine E-Mail an gielsok (at) gielsok.de – Bitte traut Euch!

Text auf Polnisch:
Okaziciela nazwy Gielsok chciał.

Chcemy zbadać tę stronę korzenie naszych nazwisk (G I E L S O K) tutaj. Bylibyśmy zadowoleni, jeśli wielu z tą nazwą byłoby skontaktować się z nami.  Istnieje już wiele. Czekamy na wszelkie opinie przewoźnika naszej nazwy! Nie sądzisz, że to może być ekscytujące, aby zbadać pochodzenie jego nazwy?

Jak śmiesz, proszę o kontakt!

Następnie e-mail gielsok (at) gielsok.de – Proszę pan śmie!